Volník

Z Škatulkovač
Verze z 14. 7. 2017, 22:32, kterou vytvořil Michal Mauser (diskuse | příspěvky)$7

(rozdíl) ← Starší verze | Approved revision (rozdíl) | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Volník je název pro nový, jednoduchý, nezávislý, svobodný, mezinárodní, alternativní, paralelní, bezúročný a bezinflační, elektronický finanční systém umožňující proměnit stávající, zotročující a již neudržitelný společensko-politicko-ekonomicko-finanční systém ovládaný bohatou menšinou na úkor chudé většiny, na svobodnou, prosperující a spokojenou společnost, v níž by měl každý jistotu pobírání základního nepodmíněného příjmu, možnost využívání bezúročných půjček, maximální omezení administrativy a byrokracie, zlepšení životní úrovně i prostředí, dostatek volného času a další výhody z toho všeho plynoucí.


Volník je systémová alternativa i paralela dokonce nejen ke stávajícímu finančnímu systému, k ekonomice jakéhokoli státu, ale i k sociální oblasti a i ke státnímu zřízení samému. Volník je nástroj k proměně společnosti.


Jinými slovy se jedná o komplexní bezhotovostní nezávislý finanční systém (vycházející z principů jednoduchosti, svobody a vyváženosti) sestavený v softwarové aplikaci umožňující směnu výrobků a služeb, se zabudovaným sociálním programem jistot v podobě pravidelného vyplácení základního nepodmíněného příjmu (ZNP) všem jeho uživatelům i obcím a také se zabudovaným jednoduchým automatickým a spravedlivým daněním umožňující zacyklení koloběhu, jež je v reálném čase soběstačně cirkulující. Existence a fungování takového systému jsou pak podmíněny víceméně pouze jeho přijetím určitým minimálním počtem jedinců a podnikatelů v dané společnosti.


Systém Volník je praktická cesta ke změně současného socio-ekonomicko-finančního systému, která je technicky možná již nyní. Její zavedení není závislé na vůli politicko-ekonomické elity, ale pouze na vůli občanů. Jde tedy o skutečný demokratický proces. Zavedení samotné není závislé na technologiích budoucnosti, ale stačí k tomu dnešní standartní běžně používané vymoženosti.


Od podzimu 2012 je projekt Volník ve fázi kompletního základního návrhu připraveného k realizaci.

Momentálně (8/2016) je pro veřejnost spuštěna zkušební softwarová aplikace k seznamování a testování, kam se můžete anonymně přihlásit.